Mặt Bằng tầng điển hình tòa Orchid 2 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-can-ho-dien-hinh-toa-Orchid-2

Mặt Bằng tầng 5 tòa Orchid 2 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-5-Toa-Orchid-2

Mặt Bằng tầng 19 tòa Orchid 2 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-19-toa-Orchid-2

Mặt Bằng tầng 20 tòa Orchid 2 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-20-toa-Orchid-2

Loading...