Mặt Bằng tầng điển hình tòa Orchid 1 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-can-ho-dien-hinh-toa-Orchid-1Mặt Bằng tầng 5 tòa Orchid 1 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-5-Toa-Orchid-1

Mặt Bằng tầng 21 tòa Orchid 1 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-21-toa-Orchid-1

Mặt Bằng tầng 22 tòa Orchid 1 – Hà Đô Centrosa Garden

mau-mat-bang-tang-22-toa-Orchid-1

Loading...