Mặt bằng tầng tòa Iris 4

Mặt Bằng tầng điển hình tòa Iris 4 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 4 tầng ĐHMặt Bằng tầng 5 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 4 tầng 5Mặt Bằng tầng 11 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 4 tầng 11Mặt Bằng tầng 12 tòa Iris 3 – Hà Đô Centrosa Garden

Iris 4 tầng 12

Loading...